Rozwój muzyki jazzowej i jej historia w Polsce


Początkowa faza rozwoju jazzu wiąże się oczywiście z Nowym Orleanem, który jest miastem o bardzo bogatej tradycji muzycznej jak również stamtąd pochodził jeden z najbardziej rozpoznawalnych muzyków tego gatunku, który upowszechnił jazz na całym świecie. Jest to wokalista i trębacz, jak również niekwestionowany autorytet Louis Armstrong. Znaczenie dla rozwoju gatunku jakim jest jazz ma także muzyka z Delty w stanie Missisipi. Możemy na przestrzeni lat wyróżnić kilka podstawowych okresów stylistycznych jakie zapisały się w historii jazzu.

W roku 1910 powstaje dixieland, w latach dwudziestych powstaje jazz chicagowski. W latach trzydziestych dwudziestego wieku powstaje swing a bebop w latach czterdziestych. Gatunki takie jak cool-jazz i hard bop powstają w latach pięćdziesiątych a free jazz w latach sześćdziesiątych. W obrębie tych przemian stylowych nastąpiło przejście od polifonii, które charakteryzowało jazz nowoorleański, dixieland oraz jazz chicagowski, poprzez jazz symfoniczny i jazz big bandów, a po okresach eksperymentów muzycznych powstaje modalizm i jazz rock.

Jazz w Polsce powstaje w latach dwudziestych dziewiętnastego wieku, kiedy to istniały swingujące zespoły muzyczne. Następnie w latach trzydziestych powstaje Jazz Club YMCA a muzykę jazzową popularyzowało wówczas radio. Pod koniec lat trzydziestych pojawiła się w Polsce swingowa faza jazzu, reprezentowana przez Henryka Warsa, braci Goldów, Adiego Rosnera i Zygmunta Karasińskiegooraz Jerzego Petersburskiego i Szymona Kataszkę. W okresie stalinizmu jazz był zakazany w Polsce. Po roku 1956 pojawiły się festiwale jazzowe a przede wszystkim w 1956 roku powstaje Międzynarodowy Festiwal Jazzowy w Sopocie a w 1958 Jazz Jamboree. Nastąpiło wtedy szybkie przejście od jazzu tradycyjnego do jazzu współczesnego jak również pojawił się wówczas paralelizm rozwoju jazzu do prądów amerykańskich i europejskich. W tym okresie powstało „Polskie Stowarzyszenie Jazzowe wydające płyty wykonawców tego gatunku działające na terenie Polski.