JAZZ festiwale


Od 1958 roku corocznie odbywają się w Warszawie festiwale Jazz Jamboree. Idea tego festiwalu zrodziła się na wieść, iż nie będzie organizowany już Festiwal w Sopocie. W związku z tym stał się on jednym z największych i najważniejszych festiwali w Europie. Na samym początku główne koncerty odbywały się w Filharmonii Narodowej. Od 1965 koncerty przeniesiono do Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. Jeden z najbardziej znanych festiwali to Warsaw Summer Jazz Days czyli festiwal jazzowy organizowany w Warszawie przez Mariusza Adamiaka.

Celem festiwalu jest promocja jazzu współczesnego niezależnie od jego rodowodu czy przynależności pañstwowej. Kolejny festiwal to Bielska Zadymka Jazzowa – festiwal muzyki jazzowej odbywający się od 1999 roku w Bielsku-Białej. Festiwal ten organizowany jest dzięki Stowarzyszeniu Sztuka Teatr i trwa on cztery dni. Wszystkie koncerty, mają miejsce we wnętrzach Teatru Polskiego w Bielsku-Białej a także w bielskich klubach muzycznych. W dotychczasowych dziesięciu edycjach festiwalu wystąpiło blisko 500 wykonawców z 24 krajów w tym między innymi Jan Ptaszyn Wróblewski, Urszula Dudziak a także Michał Urbaniak.

Następny festiwal to Letni Festiwal Jazzowy w Piwnicy Pod Baranami. Po raz pierwszy festiwal został zorganizowany w 1996 roku w trakcie obchodów 40-lecia Piwnicy Pod Baranami i od tego czasu na stałe zagościł już w kalendarzu najważniejszych imprez jazzowych w kraju. Na festiwalu wielokrotnie występowała czołówka polskiego jazzu między innymi Adam Makowicz, Tomasz Stañko, Michał Urbaniak, Zbigniew Namysłowski, Jarek śmietana, Jan Ptaszyn Wróblewski, Leszek Możdżer oraz wielu zagranicznych gości. Festiwal Jazz na Starówce to kolejna okazja do posłuchania tej wspaniałej muzyki. ¯aden z festiwali jazzowych w Polsce nie gromadzi tak licznej publiczności a przy okazji zaliczany jest do jednych z najdłuższych festiwali jazzowych w Europie. Trwa on przez dwa miesiące przypadające na lipiec i sierpieñ. Koncerty odgrywane są na Rynku Starego Miasta w Warszawie. Festiwal konsekwentnie prezentuje i promuje różnorodne nurty i style w jazzie. Gośćmi festiwalu były gwiazdy europejskiego i amerykañskiego jazzu między innymi Dino Saluzzi & Tomasz Stañko Quartet,”Litania”,” Soul of Things” Tomasz Stañko Quartet,”Urbanator” Michał Urbaniak Group.